Miljö & kvalité

Miljö & Kvalité Vi är sedan 1999 miljöcertifierade enligt ISO 14001 den 18 juni 2002 fick vi vårat certifikat från Bil Producentansvar Sverige AB (BPS)

För att ha nöjda kunder har vi sedan sommaren 2002 arbetat med att införa kvalité i vårat ledningssystem. Och från och med den 26 maj 2003 är vi certifierade enligt ISO 9001.

Det viktigaste med 9001 är fokuseringen på nöjda kunder, och i vårt dagliga arbete försöker vi erbjuda produkter och tjänster ”Bildemoandan” med en kvalité som kunden efterfrågar.

Ständig förbättring Vi arbetar alltid med fokus på ständig förbättring och ställer upp nya mål som skall förverkligas.