Sponsring

Sponsringspolicy

Syfte och mål
Bildemo skall ingå sponsoravtal som har till huvudsyfte att stärka vår marknadskommunikation samt att bygga kundrelationer.
Sponsringen skall göra det möjligt för Bildemo att associeras med ett sammanhang som stämmer väl överens med vår värdegrund och profil.

Val av samarbeten
Vi sponsrar enbart föreningar som är placerade i Uppland och som bedriver en förankrad verksamhet och har en barn- och ungdomsverksamhet.

Bildemos sponsring riktas främst mot organisationer med verksamhet inom idrott, näringsliv, miljö, medmänsklighet, kultur och utbildning. Givetvis ska verksamheten ha en positiv mediabild.

Vi sponsrar i huvudsak inte
Privatpersoner.
Verksamheter med politisk eller religiös inriktning.
Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska.
Verksamheter med få utövare och begränsat publikt intresse.

Affärsmässighet
Sponsringen bör innebära ett aktivt engagemang från Bildemos sida. Vi ger inte rena bidrag, utan kräver motprestation från den sponsrade organisationen.

All sponsring ska stärka bilden av Bildemo
Exponeringen skall vara tydlig. Vi vill att människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.
Vi ingår avtal först när värdet av exponeringen uppgår till avtalsbeloppet.

Beslut om sponsring tas av VD/Marknadsansvarig
Sponsringen regleras via ett skriftligt avtal där parternas respektive åtaganden framgår tydligt.

Köp däck & fälg online!

Vi har ett stort utbud av däckmärken från marknadens ledande märken. Via vår däckväljare hittar du snabbt rätt däck till din bil. Du väljer om du vill ha enbart däcken eller komplett hjul med däck och fälg.